Misja firmy. Czy jest ważna dla pracownika i jak przekazać ją pracownikowi?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Zrozumienie przez pracownika misji firmy przekłada się na jego zaangażowanie w pracę. W jaki sposób można nowym i obecnym pracownikom ją przekazać?

Kaskadowanie misji, czyli jasny obraz dla pracownika

Dzięki kaskadowaniu misji każdy pracownik w przedsiębiorstwie ma jasny obraz tego, w jaki sposób jego praca przyczynia się do sukcesu firmy. Dlatego tak ważne jest, aby decyzje podejmowane przez pracowników były zgodne z misją i celem firmy. Dzięki kaskadowaniu każdy pracownik czuje się ważną częścią przedsiębiorstwa, co ma pozytywny wpływ na jego zaangażowanie w pracę.

Dobra komunikacja wewnątrz firmy jako sposób na przekazanie misji przedsiębiorstwa 

Dobra komunikacji wewnątrz firmy pozwala na przekazanie misji przedsiębiorstwa pracownikom. Komunikacja musi być zawsze dostosowana do grupy odbiorców, np. plakaty lub foldery są świetną formą komunikowania misji dla pracowników najniższego szczebla. Warto stworzyć harmonogram komunikacji wewnętrznej, dzięki temu działania będą równomiernie rozplanowane i przyniosą spodziewane efekty.

Zapoznanie nowych pracowników z misją firmy

Ludziki LEGO w dłoniach różnych osób
(fot. Vlad Hilitanu, źródło: unsplash.com)

Nowi pracownicy firmy powinni otrzymywać „pakiet startowy”, w którym przygotowane są najważniejsze informacje o misji, wizji i celach firmy. Każdy dołączający do przedsiębiorstwa pracownik powinien otrzymać pakiet startowy w formie papierowej i elektronicznej.

Wszyscy pracownicy w firmie

Dzięki komunikacji wewnętrznej pracownicy mogą lepiej zrozumieć misję, wizje i cel przedsiębiorstwa. Najczęściej wykorzystywanymi narzędziami do komunikacji wewnętrznej są:

 • blog firmowy,
 • e-maile centralne,
 • newsletter firmowy,
 • fora pracownicze,
 • konkursy, np. plastyczne dla dzieci pracowników,
 • akcje charytatywne, np. dzień dawcy szpiku,
 • imprezy integracyjne,
 • media społecznościowe,
 • formy wideo,
 • materiały drukowane,
 • aplikacje mobilne.

Najbardziej skutecznymi narzędziami w komunikacji wewnętrznej są e-maile centralne, newsletter firmowy i formy wideo. Choć wg amerykańskiej firmy badawczej McKinsey największą skuteczność w komunikacji wewnętrznej mają tylko e-maile centralne.

W jaki sposób można przekazać misję firmy pracownikom?

Peter Senge, teoretyk zarządzania, w jednej ze swoich książek wysuwa tezę, że aby pracownicy byli zaangażowani w swoją pracę, to powinni czuć się współtwórcą misji firmy, w której pracują. Aby tak się stało, to pracodawca powinien wdrożyć:

Szkolenia i warsztaty

Seminaria, warsztaty i szkolenia przeprowadzane na wszystkich szczeblach firmy pozwolą na zapoznanie pracowników z jej misją. Podczas takich spotkań pracownicy mogą wyrazić swoją opinię o codziennym życiu przedsiębiorstwa, jego przyszłości. Dzięki zaangażowaniu do tego zewnętrznych osób szkolących pracownik będzie pozytywnie postrzegał misję swojego przedsiębiorstwa.

Firmowe szkolenie
(fot. Christina @ wocintechchat.com, źródło: unsplash.com)

Zamiast slajdów i suchych faktów – dialog

Zamiast slajdów i podawania suchych faktów warto podczas szkoleń przeprowadzić dialog z pracownikami, mobilizując ich przy tym do dyskusji o misji firmy i własnym rozwoju w przedsiębiorstwie – np. na jakim stanowisku widzą się za kilka lat. Umiejętne przekazanie misji firmy w systemie „z góry na dół” może przynieść wiele korzyści pracownikom.

Komitet i forum pracownicze

Dyskusja w grupie
(fot. Headway, źródło: unsplash.com)

Powołanie komitetu i forum pracowniczego jest bardzo ważne w komunikacji wewnątrz firmy. Dzięki temu pracownicy mogą przekazywać swoje sugestie dotyczące firmy pracodawcy i odwrotnie. Forum pracownicze jest miejscem, w którym przedstawiciele pracowników dzielą się z pracodawcą sugestiami zmian.

„Misja Spielberg”, czyli sposób na wcielenie misji firmy w życie

Pracownicy firmy są podzieleni na grupy. Każda z grup losuje gatunek filmowy oraz element z misji firmy, który będzie tematem przewodnim krótkiego nagrania. Na nakręcenie wideo mają kilka dni. Wszystkie filmy są odtwarzane na imprezie integracyjnej. Najlepsza produkcja otrzymuje Oscara przedsiębiorstwa.

Zdjęcie główne artykułu: fot. Ben White, źródło: unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*