Jak zatrudnić osobę z Ukrainy?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Wojna w Ukrainie trwa już ponad rok. Ukraińcy, którzy wyjechali z kraju ze względu na konflikt zbrojny w ich ojczyźnie chętnie podejmują pracę w Polsce. Pracodawca, który chce zatrudnić obywatela Ukrainy powinien jednak najpierw dopełnić kilku istotnych formalności.

Podstawowe formalności

Legalną pracę w Polsce może podjąć obywatel Ukrainy, który przebywa na terenie kraju i posiada ważny tytuł pobytowy lub przyjechał tu po rozpoczęciu wojny w ojczyźnie, czyli po 24.02.2022 roku. Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej.

Jeśli interesuje Cię praca dla Ukraińców i chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy, najpierw musisz udać się do Urzędu Pracy. Złożysz w nim oświadczenie o powierzeniu mu pracy – w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych dokument zostanie wpisany do ewidencji placówki. Istnieje też możliwość złożenia oświadczenia listownie (dokument należy wówczas pobrać ze strony urzędu, wydrukować w dwóch egzemplarzach i wypełnić, a następnie podpisać i odesłać) lub elektronicznie (na stronie: www.praca.gov.pl. W tym przypadku należy jednak posiadać podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP).

Co ważne, do oświadczenia należy dołączyć kilka innych dokumentów, w tym ważny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość potencjalnego pracownika, dowód opłaty za złożenie oświadczenia (koszt to obecnie 30 zł), zaświadczenie o niekaralności oraz kopię stron dokumentu podróży cudzoziemca. 

Po dopełnieniu tych formalności możesz podpisać umowę z pracownikiem – jej forma powinna być zgodna z informacjami wskazanymi we wcześniejszym oświadczeniu. W ciągu kolejnych siedmiu dni obowiązkowo musisz zgłosić pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, by zyskał prawo do: świadczeń w razie choroby lub wypadku w trakcie pracy, ale także tych z tytułu macierzyństwa i prawda do bezpłatnego korzystania z opieki medycznej (wyjątkiem jest umowa o dzieło) na terenie kraju.

Nowemu pracownikowi warto pomóc też z podstawowymi formalnościami, w tym m.in. z zameldowaniem, wyborem lekarza rodzinnego lub założeniem konta bankowego.

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca, który zatrudnia obywatela Ukrainy jest zobowiązany do wypłacenia mu wynagrodzenia w wysokości nie niższym niż płaca minimalna lub stawka godzinowa za pracę w Polsce. Ważne jest też, by zawrzeć z cudzoziemcem pisemną umowę zgodną z oświadczeniem złożonym w Urzędzie Pracy – dokument powinien być przetłumaczony na zrozumiały dla pracownika język. Pracodawca musi też zgłosić pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, o czym wspominaliśmy już wcześniej.. 

Praca dla Ukraińców – gdzie szukać ofert i pracowników?

W sieci z łatwością można znaleźć wiele ogłoszeń ws. pracy dla obywateli Ukrainy, a także innych cudzoziemców. Pracodawca, który poszukuje takiego pracownika może zgłosić swoją ofertę do powiatowego urzędu pracy – warto pamiętać, by w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć rubrykę “oferta dla obywatela Ukrainy”, by urząd automatycznie skierował ofertę wyłącznie do tej grupy.

Fot.: ZACHARY STAINES/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*