Jakościowe zarządzanie zespołem. Kilka słów o cyklu Deminga

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Aby praca w zespole przebiegała bez zastrzeżeń, ważne jest właściwe zarządzanie pracownikami. Czym jest cykl Deminga i w jaki sposób może wpłynąć na zarządzanie zespołem?

Czym jest cykl Deminga?

Cykl Deminga – znany również jako PDCA, koło Deminga lub pętla Deminga – jest koncepcją zarządzania stworzoną przez amerykańskiego statystyka zwanego również „guru jakości”. Cykl PDCA jest skrótem od pierwszych liter angielskich słów: plan, do, check, action, które oznaczają: planuj, wykonuj, sprawdź, popraw. Koło Deminga zakłada cykliczną realizację wszystkich czterech etapów i ich powtarzalność. Cykl PDCA występuje w dwóch wersjach: popularnej i oryginalnej.

Wersja popularna cyklu Deminga

Popularna wersja cyklu Deminga została rozpowszechniona głównie w kręgach, w których wyznawane są filozofia jakości bazującej na ciągłym doskonaleniu oraz norma ISO dotycząca zarządzania jakością. W tej wersji cykl opiera się na następujących po sobie czterech działaniach:

  1. zaplanuj (z ang. plan) – zdefiniuj proces, który ma zostać ulepszony, znajdując przy tym rozwiązania, które go ulepszą. Spośród wszystkich sposobów należy wybrać najlepszy;
  2. zrób (z ang. do) – wykonaj to, co wcześniej zaplanowałeś;
  3. sprawdź (z ang. check) – sprawdź, czy nowy proces przyniósł oczekiwane rezultaty, czy jest potrzeba ulepszania go;
  4. popraw (z ang. action) – jeśli nowy proces przynosi pożądane rezultaty, to wprowadź go w życie i kontroluj realizację całego procesu.
Cykl Deminga na schemacie
(fot. cagkansayin / iStock / Getty Images Plus / Getty Images)

Wersja oryginalna cyklu Deminga

Po koniec swojego życia Deming rozszerzył interpretację punktu trzeciego, czyli „check”, ponieważ bardzo wiele osób opuszczało sprawdzanie, które powinno zawierać również projektowanie eksperymentów (Design of Experiments, w skrócie DOE).

Metoda projektowania eksperymentów polega na stworzeniu matematycznego wzoru, którego podstawą są dane z eksperymentu, za pomocą których można obliczyć optymalizację produktów i procesów, bez potrzeby ciągłych doświadczeń. Tym samym wersja PDCA została zmieniona na PDSA, która również opiera się na następujących po sobie czterech działaniach:

  1. zaplanuj (z ang. plan) – każda, nawet najmniejsza zmiana musi być planowana z wyprzedzeniem, należy również przewidzieć, jaki będzie jej skutek. Warto oszacować modyfikacje, które są realne do wprowadzania. Plan zmian musi być dopracowany w najmniejszych szczegółach z przewidzeniem elementów zaskoczenia. W planie należy uwzględnić osoby, które będą go wprowadzały w życie;
  2. zrób (z ang. do) – wprowadź plan w życie, ale na niewielką skalę i pod pełną kontrolą. Sprawdzaj, czy zmiany są wprowadzane zgodnie z planem;
  3. zbadaj (z ang. study) – przeanalizuj wprowadzone zmiany, sprawdź, czy efekty są zgodne z wcześniejszymi założeniami. Wyciągnij wnioski z wprowadzonego w życie planu;
  4. zastosuj, działaj (z ang. act) – podejmij działania, które wprowadzą standard planu i jego rezultaty będą najbardziej pożądane.

5 najpopularniejszych błędów podczas zarządzania zespołem z wykorzystaniem PDCA

Rozmowy między pracownikami a szefem
(fot. Guido Mieth / Stone / Getty Images)

1. „Nikt nie zrobi tego lepiej niż ja – szef”

Brak pracy zespołowej i błędne założenie, że żaden pracownik nie zrobi tego lepiej niż „ja-szef” – wiele osób nie umie delegować zadań podwładnym.

2. „Przecież o tym już mówiłem dawno temu”

Bardzo często okazuje się, że wszyscy wiedzą, jak mają coś robić, lecz nikt tego nie robi. Menadżerowie omawiają plany, gratulują zespołowi pomysłów i na tym się kończy. Nie ma przejścia do wprowadzenia planu w życie.

3. „Nieważne jak, ważne, że działa”

W cyklu Deminga nie ma miejsca na prowizorki. Powinno być eksperymentowanie, aby działanie przynosiło jak najlepsze wyniki.

4. „Brak weryfikacji działań”

Coraz częściej nie ma żadnych chętnych do sprawdzenia, czy wprowadzony plan działa zgodnie z oczekiwaniami. Dane powinny być zbierane przed i po wprowadzaniu planu w życie, tylko w ten sposób można stwierdzić, czy wszystko odbywa się zgodnie z założeniem.

5. „Rozwiązania nieadekwatne do problemu”

Rozwiązanie powinno być zawsze adekwatne do problemu. Nierzadko zdarza się, że rozwiązanie nie jest odpowiedzią na problem.

Zdjęcie główne artykułu: fot. solidcolours / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*