Praca w systemie sprint – jak to wygląda?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Najważniejszym elementem metodologii Scrum w zarządzaniu projektami jest oczywiście sprint. Absolutnie wszystko kręci się wokół niego, ponieważ to właśnie w jego trakcie powstaje produkt. Sprawdźmy więc, jak w praktyce wygląda sprint i na czym polega?

Czym jest sprint?

Sprint w zarządzaniu projektami to iteracja. Jest to przedział czasu, w którym zespół rozwiązuje określone zadanie lub kilka zadań. Może on trwać od 2 do 4 tygodni, a efektem pracy po tym czasie jest produkt lub jakaś jego część. Cała praca projektowa składa się ze sprintów: kiedy jeden się kończy, następny natychmiast się zaczyna. Pozwala to na rozbicie złożonych projektów na mniejsze zadania. W ten sposób, zamiast pracować nad wszystkimi aspektami projektu przez długi czas, zespół dzieli go na małe iteracje i realizuje je jedna po drugiej.

Jak to działa?

Każda iteracja ma swój własny zestaw zadań, które zespół jest w stanie wykonać. Poprawia to zarządzanie projektami i umożliwia szybsze dostarczanie produktów wysokiej jakości. Uelastycznia też zespół i pomaga szybko reagować na ewentualne zmiany i problemy.

Sprint jest podsumowywany przez zespół, a jego rezultatem jest przyrost produktu. Na przykład, jeśli naszym projektem jest wdrożenie systemu CRM, to jednym z przyrostów może być podłączenie do systemu działu wsparcia technicznego. Wszystkie swoje działania zespół planuje z wyprzedzeniem na podstawie wyników ostatniej iteracji, ich produktywności, dostępnych zasobów, a także informacji od klienta

W metodologii Scrum wraz z zakończeniem sprintu powinniśmy uzyskać gotowy produkt, który można przekazać klientom. Należy jednak rozumieć, że może to nie być gotowy produkt jako taki, ponieważ można go ulepszać w nieskończoność. Tutaj należy trzymać się benchmarku: koniec sprintu = działający produkt, na którym można pracować. Kolejny sprint może go poprawiać, a pod koniec sprintu mamy w pełni działający produkt.

Jak planować i realizować sprinty?

Każda iteracja zaczyna się od planowania. Zespół organizuje spotkanie z tylko dwoma pytaniami w porządku obrad:

  • Jaką pracę może wykonać w nadchodzącej iteracji?
  • Jak wykona tę pracę?

Zakres zadań zespół również ustala wspólnie. W spotkaniu biorą udział deweloperzy, Scrum Master oraz Product Owner. Ten ostatni prowadzi Backlog produktu i na jego podstawie określa cele dla bieżącej iteracji oraz zatwierdza zadania. Wszystkie zadania ustalone w planie tworzą backlog sprintu.

Podczas całej iteracji zespół przeprowadza codzienne stand-upy. Są to spotkania planistyczne, podczas których omawiana jest praca wykonana w ciągu bieżącego dnia. Członkowie zespołu wymieniają się opiniami i uwagami, doradzają sobie wzajemnie. Stand-upy są niezbędne, aby omówić postępy pracy i zidentyfikować problemy, które mogą uniemożliwić osiągnięcie celu. Na koniec przeprowadzany jest przegląd wyników. To kolejne spotkanie, na którym wyniki prezentowane są interesariuszom. Po zakończeniu przeglądu Product Owner musi zdecydować, czy uruchomienie funkcjonalności jest możliwe, czy potrzebne są ulepszenia i jak udany był sam sprint.

Ostatni etap to retrospektywa. Jest to ocena wyników iteracji w kontekście możliwych przyszłych błędów. Deweloperzy dyskutują o tym, co można poprawić, czego unikać i jak zwiększyć produktywność w projekcie. Zespół identyfikuje obszary wymagające poprawy i kończy sprint.

Warto jeszcze dodać, że praca w systemie sprint ma charakter cykliczny. Każda kolejna iteracja jest identyczna jak poprzednia i przypomina pętlę na całej mapie projektu.

Zdj. główne: Antonio Janeski/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*