Na jakich warunkach mogą pracować emeryci?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Świadczenia emerytalne w Polsce są niestety dość niskie, co przy wciąż rosnących kosztach życia nierzadko zmusza emerytów do podjęcia pracy. Na jakich warunkach mogą to zrobić, by nie stracić świadczenia? A co o zatrudnianiu emerytów powinien wiedzieć pracodawca? Sprawdźmy!

Senior w pracy – warunki

Przyznanie prawa do emerytury nie wyklucza kontynuowania aktywności zawodowej i odwrotnie – podjęcie pracy przez seniora nie odbiera mu prawa do świadczenia. Jeśli dana osoba po osiągnięciu wieku emerytalnego chce nadal pracować, to możliwe są dwie sytuacje:

  • zawieszenie emerytury – w tym przypadku dalej opłacane są składki, więc świadczenie wzrasta;
  • pobieranie emerytury oraz wynagrodzenia za pracę.

Ogólnie zarobki pełnoprawnych emerytów, czyli tych, którzy osiągnęli wiek emerytalny, nie są limitowane.

Jednak w przypadku osób, które tego wieku nie osiągnęły, ale mają prawo do emerytury (np. pomostowej), przekroczenie pewnej kwoty może skutkować zmniejszeniem wypłacanego świadczenia, a nawet jego zawieszeniem. Przychód nie powinien przekraczać równowartości 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał (od czerwca 2022 jest to nie więcej niż 4364,65 zł za miesiąc). Zarobki mieszczące się w widełkach 70–130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia spowodują zmniejszenie emerytury, a powyżej 130% (więcej niż 8105,79 zł za miesiąc) jej zawieszenie.

Jeff Sheldon/unsplash.com

Co musi wiedzieć pracodawca?

Przedsiębiorca zatrudniający emeryta może skorzystać z wielu różnych ulg. Ich zakres uzależniony jest od typu umowy, na jakiej zatrudniony będzie senior.

Umowa o pracę z perspektywy pracodawcy nie jest opłacalna, gdyż nadal ma on obowiązek opłacania składek ZUS za pracownika seniora. Koszty etatu takiej osoby, bez względu na wymiar godzin, są takie same, jak w przypadku osób, które wieku emerytalnego jeszcze nie osiągnęły. Pracodawca musi więc uiszczać składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, chorobowe i wypadkowe. Dlatego emeryci częściej są zatrudniani na umowy cywilnoprawne.

Jeśli chodzi o umowę zlecenia, to tutaj również pracodawca ma obowiązek opłacania składek ZUS – emerytalnych, rentowych, wypadkowych i zdrowotnych – szczególnie gdy to jedyna forma zatrudnienia emeryta. Nie musi jednak ponosić kosztów dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Pracodawca nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne za pracownika seniora, jeśli zatrudniony jest na podstawie innej umowy, z której te składki są już opłacane. W tej sytuacji przedsiębiorca pokrywa jedynie koszty ubezpieczenia zdrowotnego zatrudnianego emeryta.

Najbardziej korzystna dla pracodawcy jest umowa o dzieło, ponieważ nie wiąże się z obowiązkiem odprowadzania jakichkolwiek składek na ubezpieczenie.

Prowadzenie własnej działalności na emeryturze

Zgodnie z Ustawą Prawo przedsiębiorców emeryci mogą prowadzić własną działalność bez zgłaszania jej do ZUS-u i odpowiednich rejestrów. Mówimy wtedy o działalności nierejestrowanej, z której miesięczny przychód nie może przekroczyć 50% minimalnego wynagrodzenia. Aktualnie kwota ta wynosi 1505 zł.

Przy głodowych świadczeniach emerytalnych praca na emeryturze to dla wielu osób nie tylko możliwość, ale wręcz konieczność. Z kolei dla pracodawcy jest to okazja do zatrudnienia pracowników z długoletnim doświadczeniem, a często też ze specjalistyczną wiedzą.

Zdj. główne: Abi Howard/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*