Jakie kompetencje miękkie cenią współcześni pracodawcy?

Potrzebujesz ok. 5 min. aby przeczytać ten wpis

Oprócz profesjonalnych kwalifikacji każdego kandydata cechuje określony zestaw kompetencji, które determinują jego sposób pracy, czyli soft skills. Jakie cechy są ważne dla pracodawców?

Soft skills, czyli kompetencje miękkie, to zbiór cech i umiejętności, które odnoszą się bezpośrednio do osobowości i zachowania danej osoby. Na przykład umiejętności skutecznej komunikacji i zarządzania czasem, cechy przywódcze czy szybkie rozwiązywanie problemów. LinkedIn Learning przeprowadził badanie, w którym zebrał aktualne dane ponad 660 milionów specjalistów i 20 milionów pracodawców, aby wskazać najbardziej poszukiwane na rynku pracy kompetencje miękkie.

Dlaczego soft skills są ważne dla pracodawcy?

Kompetencje miękkie, czyli interpersonalne i osobowe, determinują to, w jaki sposób podchodzimy do wykonywania zadań, radzimy sobie ze stresem, czy integrujemy się z innymi. Każdy zawód wymaga interakcji z ludźmi – czy to współpracownikami, czy klientami. Dlatego pracodawcy zawsze zwracają uwagę na poziom rozwoju tych umiejętności, które przyczyniają się do efektywnej komunikacji, współpracy i zarządzania konfliktami.

Soft skills pomagają lepiej radzić sobie ze stresującym środowiskiem pracy i mądrze zarządzać zespołem, aby osiągnąć pożądany rezultat, co jest szczególnie ważne na stanowiskach kierowniczych.

Takie kompetencje pomagają jednostce bezboleśnie się dostosować do zmieniających się okoliczności. W czasach niepewności niezwykle ważne jest, aby móc szybko reagować i skutecznie podejmować decyzje. Osoby posiadające takie umiejętności mają niezaprzeczalną przewagę nad resztą kandydatów na dane stanowisko.

Kompetencje miękkie, których firmy najbardziej poszukują

Chociaż umiejętności zorientowane na zadania nadal pozostają kluczowe dla sukcesu firmy, dane z ostatnich badań rynku pokazują, że pracodawcy szukają przede wszystkim talentów, które są nieodłącznie związane z umiejętnościami interpersonalnymi i zorientowanymi na człowieka. Na szczycie listy najbardziej pożądanych umiejętności znajdują się: kreatywne myślenie, praca w zespole, adaptacja, perswazja i inteligencja emocjonalna.

Kreatywne myślenie. Organizacje potrzebują ludzi, którzy mają kreatywne podejście do rozwiązywania problemów i zadań we wszystkich obszarach działalności, od tworzenia oprogramowania po zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracownicy z kreatywnym myśleniem są bardzo cenieni. Ważne jest, aby specjalista mógł nie tylko wymyślić rozwiązanie, ale także je wdrożyć. W takim przypadku niestandardowe pomysły powinny być ukierunkowane na określone cele biznesowe.

Bez względu na okoliczności życiowe możemy rozwijać kreatywne myślenie w każdym wieku. Jest to taka sama umiejętność jak na przykład umiejętność komunikacji. Istnieje wiele różnych sposobów rozwijania kreatywnego myślenia, np.:

  • robienie standardowych rzeczy w nowy sposób;
  • próbowanie nowych rzeczy;
  • udział w burzach mózgów;
  • rozważanie kilku aspektów problemu, projektu, pomysłu.

Umiejętność pracy w zespole. Składa się na to szereg kompetencji, które wpływają na naszą efektywność w zespole – komunikatywność, otwartość, organizacja pracy, integracja z zespołem. Dla wydajności każdej grupy ważne jest, by wszyscy jej członkowie umieli ze sobą współpracować. Umiejętności zespołowe może pomóc rozwijać sport lub aktywności wymagające udziału grupy.

Siła perswazji. To umiejętność prezentowania swojego stanowiska lub pomysłu i przekonania do niego innych siłą argumentów, ale też własnej osobowości. Perswazja odbywa się za pomocą słowa, przykładu i czynu. We wszystkich przypadkach przeważa słowo. Umiejętność przekonywania ludzi słowem jest wymogiem czasu. Siła perswazji leży w doborze argumentów i odpowiedniej prezentacji. Logiczne myślenie i elokwencja to cechy, które temu sprzyjają.

Zdolność adaptacji. Jedyną stałą zarówno w życiu, jak i biznesie są zmiany. Pracownik musi wykazywać się pozytywnym nastawieniem do nich i bezstronnym profesjonalizmem, szczególnie w sytuacjach stresowych. Jeśli chcemy rozwinąć tę umiejętność, możemy np.:

  • przeorganizować miejsce pracy;
  • zmienić jeden z nawyków lub nauczyć się nowego;
  • analizować problemy i tworzyć możliwe scenariusze ich rozwiązania;
  • wykonywać zadania z ograniczeniem czasowym.

Inteligencja emocjonalna. To zdolność postrzegania, oceniania i reagowania na własne emocje i emocje innych ludzi. Aby rozwijać inteligencję emocjonalną, musisz pracować nad empatią. Naucz się słuchać, obserwuj siebie i innych – zachowania, reakcje, emocje – znajduj między nimi powiązania. Dla lepszej analizy możesz prowadzić też dziennik emocji.

Kompetencje miękkie wciąż zyskują na znaczeniu i mają coraz większy wpływ na decyzje pracodawców przy wyborze nowych pracowników. Są szczególnie cenne, ponieważ wykazują poziom kompetencji i zdolności komunikacyjne kandydata, a co za tym idzie, określają jego wartość dla zespołu i firmy. Warto więc poświęcić czas na ich rozwój i wspomnieć o nich w swoim CV.

Zdj. główne: Christina @ wocintechchat.com/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*