Co to jest kultura dialogu i dlaczego jest taka ważna?

Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis

Dialog odgrywa niebagatelną rolę w funkcjonowaniu firmy i stanowi podstawę efektywnej współpracy oraz sprawnego rozwiązywania konfliktów.

Do dialogu trzeba co najmniej dwojga. Bez informacji zwrotnej jest to właściwie monolog i taka forma komunikacji w biznesie nie zaprowadzi Cię daleko. Wielu ludzi uważa, że potrafi prowadzić dialog, jednak w rzeczywistości jest to sztuka, którą opanowali nieliczni. Na czym więc polega?

Cechy dobrego dialogu

By dialog przyniósł realne korzyści, musi mieć określone cechy i spełniać pewne warunki. Ważne jest także zapewnienie odpowiedniej atmosfery, która zachęci pracowników do otwarcia się na zmiany.

Dwie kobiety rozmawiające przy stoliku
(fot. Christina @wocintechchat.com, źródło: unsplash.com)

Fakty i potrzeby zamiast ocen

Wypowiedzi wartościujące i oceniające są główną przyczyną konfliktów i spięć w zespole. Pracownicy na wszystkich szczeblach powinni nauczyć się, jak przekształcać komunikaty oparte na ocenie osobistej, na komunikaty faktów i potrzeb. Negatywne oceny to informacja, że jakieś potrzeby nie zostały zaspokojone, pozytywne – odwrotnie.  Zrozumienie tych potrzeb naturalnie prowadzi do konstruktywnej komunikacji i sprawnej wymiany informacji zwrotnej.

Informacja zwrotna

W dialogu wypowiedź powinna spotkać się z jakąś reakcją, w innym wypadku mówimy o monologu, który jest komunikatem jednostronnym. Ktoś może wyrazić jakieś wątpliwości, ktoś zaproponować alternatywę, a ktoś inny dopytać o jakieś szczegóły. Każda reakcja jest dobra, jeśli rozwija dialog i prowadzi do porozumienia.

Równowaga w zespole

Wyżej wspomniana reakcja zależy od tego, jaką rolę przyjmujemy w zespole. Specjaliści mówią o 4 typach zachowań: inicjujące (ang. move) działania, podążające (ang. follow) za innymi, oponujące (ang. oppose), które podważają i poddają krytyce, oraz obserwujące (ang. bystand). Efektywny dialog opiera się w dużym stopniu na wskazaniu tych ról i zrównoważeniu ich w zespole.

Dwie rozmawiające kobiety w sytuacji zawodowej
(fot. Tirachard Kumtanom, źródło: pexels.com)

Kto pyta, nie błądzi

Gdy jakiś komunikat jest niezrozumiały, warto rozjaśnić go dodatkowymi pytaniami. Tymczasem większość ludzi obawia się zadawania pytań, jakby świadczyły o ich niekompetencji. Twoi pracownicy powinni zrozumieć wartość i moc pytań, i nauczyć się, jak formułować je tak, by uzyskać pożądane informacje. Poza tym pytanie to również cenna informacja zwrotna.

Słuchanie

Dialog to nie tylko mówienie, lecz także, a może przede wszystkim, słuchanie. Samo słowo „dialog” ma korzenie w języku greckim – dia logos oznacza „swobodny przepływ treści”. By ten przepływ był możliwy, trzeba nauczyć się słuchać i rozumieć, co mówi druga osoba. Nie wolno przerywać rozmówcy, zmieniać tematu, dopowiadać za kogoś lub wypowiadać się w jego imieniu.

Atmosfera i motywacja

Pracownicy nie powinni bać się wyrażać swojego zdania, dlatego ważna jest atmosfera wzajemnego szacunku i poczucie bezpieczeństwa. Wytłumacz, jakie korzyści przyniesie efektywny dialog, by zrozumieli, jaki jest cel tej nauki i co sami mogą z niej wynieść.

Budowanie kultury dialogu – kilka zasad

Przygotuj się na to, że nie będzie to łatwy proces i z pewnością zajmie trochę czasu. Wymaga on zmierzenia się z długoletnimi nawykami komunikacyjnymi i językowymi, które bardzo często są po prostu złe. Budowanie kultury dialogu w miejscu pracy możesz oprzeć na kilku podstawowych zasadach:

  1. W pierwszej kolejności znajdź porozumienie w kwestiach łatwiejszych, czyli stosuj zasadę małych sukcesów.
  2. Pamiętaj, że w dialogu rozmówca jest twoim partnerem, nie oponentem.
  3. Zaproś innych do dialogu, ale nie zmuszaj ich do niego.
  4. Używaj komunikatów typu „ja” (zamiast ty): myślę, wydaje mi się, według mnie…
  5. Mów o wrażeniach i odczuciach ze swojej perspektywy: czuję, że mnie nie lubisz.
  6. Unikaj ogólników i słów takich jak: wszyscy, każdy, zawsze itp.
  7. Formułuj bezpośrednie komunikaty, czyli zwracaj się konkretnie do danej osoby.
  8. Powstrzymaj się od wyrażania przedwczesnych sądów i opinii.
  9. Zacznij od siebie, ponieważ przykład idzie z góry. Jako pracodawca lub przełożony możesz swoją postawą i zachowaniem pokazać, dlaczego dialog jest dobry.

Korzyści płynące z dialogu

Korzyści z wprowadzenia w firmie kultury dialogu mogą wydawać się znikome, jednak pośrednio przekładają się na realne zyski: usprawnienie firmowej komunikacji, przyspieszenie procesów decyzyjnych i zwiększenie wydajności pracowników. Dialog sprzyja integracji, a także budowaniu prawdziwych i silnych więzi opartych na zaufaniu oraz wzajemnym zrozumieniu. To bezcenna umiejętność, która tworzy nowe standardy prowadzenia biznesu i pomaga sprawniej osiągać cele. Firmy, które chcą odnosić sukcesy, powinny postawić na dialog wewnątrz i poza firmą.

Zdjęcie główne artykułu: fot. iPrice Group, źródło: pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*