Księgowość pełna a uproszczona – różnice

Potrzebujesz ok. 6 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Każdy prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do prowadzenia księgowości. Warto więc zawczasu dowiedzieć się nieco na ten temat, szczególnie że właściciele średnich i małych firm mają możliwość wyboru prowadzenia pełnej księgowości albo księgowości uproszczonej, natomiast duże firmy są zmuszone przepisami prawa prowadzić pełną księgowość. Poznanie różnic pomiędzy obiema formami oraz ich zalet i wad pomoże dokonać odpowiedniego wyboru.

Księgowość uproszczona a pełna księgowość – którą wybrać?

Pełna księgowość pozwala na dokładniejszą ewidencję operacji finansowych poprzez prowadzenie ksiąg rachunkowych, jednak wymaga większego nakładu pracy i dokładności, co może być trudne do realizacji w przypadku niewielkich firm lub całkowicie niepotrzebne. Dlatego małe firmy zazwyczaj stosują księgowość uproszczoną. Warto jednak poznać zalety i różnice między pełną księgowością a księgowością uproszczoną, szczególnie w sytuacji, w której mamy możliwość wyboru jednej z obu form w ramach obowiązujących przepisów.

Uproszczona księgowość dotyczy przede wszystkim osób fizycznych w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i również spółek partnerskich, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, partii politycznych, fundacji czy związków zawodowych pod warunkiem, że ich przychody netto nie przekroczyły kwoty 2 mln euro. W przypadku przekroczenia tej kwoty przedsiębiorstwo musi przejść na pełną księgowość.

Z uproszczonej księgowości można zrezygnować na rzecz pełnej księgowości nawet w przypadku małych firm, jeśli taka forma prowadzenia księgowości będzie bardziej odpowiadać przedsiębiorstwu.

W ramach obowiązujących przepisów prawnych pełna księgowość obowiązuje spółki akcyjne, spółki kapitałowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe, jak i również pozostałe firmy, których przychód za miniony rok przekroczył granicę 2 mln euro.

Sprawdź ofertę https://wroclaw.taxeo.pl/

Księgowość uproszczona

Księgowość uproszczona jest znacznie prostsza od pełnej księgowości, co jest niewątpliwą zaletą dla mniejszych firm. Ponadto można ją prowadzić samodzielnie, choć uniemożliwia ona pełną analizę finansową firmy. Ma na celu ułatwienie rozliczania działalności gospodarczej bez generowania dodatkowych kosztów, dzięki prostym rozwiązaniom w zakresie rejestrowania informacji oraz rozliczania się z urzędem skarbowym za pomocą: ryczałtu ewidencjonowanego, podatkowej księgi przychodów i rozchodów albo karty podatkowej.

Ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych rejestruje jedynie przychody, a nie dochody jak to ma miejsce w innych formach prowadzenia księgowości. Opłacana jest ustalona stawka podatku zależna od rodzaju działalności gospodarczej: 2%, 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zobowiązanie podatkowe liczone jest od kwoty przychodu, tak więc zachodzi również w sytuacji, gdy poniesione koszta przewyższają sumę przychodów.

Jest to popularna forma w przypadku branży gastronomicznej, budowlanej, wśród osób zajmujących się wolnymi zawodami, czy z zakresu handlu, których przychód nie przekracza 150 tys. euro.

Księga przychodów i rozchodów

Ta forma polega na prowadzeniu bieżącej ewidencji księgowej, w której to zapisuje się wykaz wszystkich przychodów i kosztów firmy. Istnieją dwie formy opodatkowania: podatek liniowy (stała stawka 19%) oraz ten na zasadach ogólnych (18% i 32%).

Jest to bardzo popularna forma uproszczonej księgowości wśród mikro i małych firm. Jedynym kryterium jest limit przychodu firmy na poziomie 1,2 mln euro.

Co istotne w przypadku, gdy firma nie wygeneruje zysku w okresie rozliczeniowym, wówczas nie musi płacić podatku.

Karta podatkowa

Skorzystanie z karty podatkowej zależy od spełnienia wygórowanych kryteriów. Firma płaci stałą procentową stawkę od uzyskanego przychodu, której wysokość jest ustalana na podstawie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, liczby pracowników oraz liczby mieszkańców miejscowości.

Zalety i wady księgowości uproszczonej

Główną zaletą uproszczonej księgowości jest brak skomplikowanych procedur, za czym idzie łatwość oraz niskie koszty prowadzenia księgowości. Jest ona możliwa do prowadzenia nawet samodzielnie bez angażowania biura rachunkowego czy udziału księgowej.

Służy ona jednak tylko do ustalania wysokości podatku i nie nadaje się do dokładnej analizy sytuacji finansowej firmy. Należy też pamiętać, że ta forma jest ograniczona do określonych grup przedsiębiorstw.

Księgowość pełna

Pełna księgowość oznacza obowiązek prowadzenia ksiąg handlowych, takich jak księga główna, księgi pomocnicze, wykaz aktywów i pasywów, dzienniki, zestawienie obrotów i sald kont obu ksiąg rachunkowych. Ponadto firma musi sporządzać regularne raporty finansowe dotyczące m.in. rachunku zysków i strat, czy bilansu.

Księgi rachunkowe pozwalają na bardzo dużą szczegółowość i precyzyjność w ewidencji finansowej, jednocześnie pozwalając na przejrzystość rozliczeń i obrotu pieniędzy w firmie i na pełną kontrolę.

Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się więc ze znacznie większą pracą i wydatkiem, jednak pozwala ona nie tylko na obliczanie podatku, lecz również na dokładną analizę finansową firmy oraz sporządzenie prognoz na przyszłość i odpowiedzialne planowanie wydatków, oraz przyszłych inwestycji.

Przypomnijmy też, że księgowość pełna obowiązuje prawnie spółki partnerskie, spółki akcyjne, spółki komandytowe, spółki kapitałowe i inne firmy, których przychód wynosi powyżej 2 mln euro.

Zalety i wady pełnej księgowości

Pełna księgowość jest bardzo szczegółowa, za czym idzie duży poziom skomplikowania prowadzenia ksiąg handlowych, które muszą spełniać kryteria obowiązujących przepisów, oraz wyższe koszty poprzez zatrudnienie biura rachunkowego lub całego działu odpowiadającego za prowadzenie pełnej księgowości.

W zamian jednak firma otrzymuje kompletny obraz sytuacji finansowej, czyli transparentność i kontrolę transakcji finansowych poprzez szczegółowe i dokładne raporty na temat wszystkich operacji w firmie. Pozwala to na analizę i trafne przewidywanie przyszłych wydatków i inwestycji, co z kolei ułatwia planowanie rozwoju przedsiębiorstwa.

Księgowość pełna a uproszczona, analiza finansowa, księgowość
Fot.: Mikhail Nilov/pexels.com

Podsumowanie

Prowadzenie odpowiedzialnej księgowości jest niezbędnym elementem funkcjonowania i działania każdego przedsiębiorstwa niezależnie czy chodzi o jednoosobową działalność gospodarczą, spółki partnerskie, spółki akcyjne, małe firmy, czy duże przedsiębiorstwa. Choć na podstawie obowiązujących przepisów przedsiębiorstwa przekraczające przychód 2 mln euro są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, to wciąż warto wiedzieć, że takie rozwiązanie pozwala na dokładne rejestrowania operacji finansowych i tworzenie prognoz na przyszłość firmy, co zdecydowanie rekompensuje wyższe koszty w porównaniu do księgowości uproszczonej. Z kolei mniejsze firmy nie muszą obawiać się poziomu skomplikowania i wysokich kosztów, ponieważ w ich przypadku prowadzenie uproszczonej księgowości w zupełności wystarczy.

Zdjęcie główne: Pixabay/pexels.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*