Jak nagradzać wysiłek pracownika?

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Nagradzanie pracowników za ich pracę i osiągnięcia to jedna z bardzo ważnych składowych systemu motywacyjnego, dzięki której Twój zespół będzie działał efektywniej i wydajniej. Jak więc umiejętnie nagradzać pracowników za ich trud?

Jak nagradzać? Ogólne zasady

Zachęta niespodzianka. Nagła premia lub wdzięczność będą miały znacznie większy efekt niż planowana nagroda. Efekt zaskoczenia w podziale wynagrodzenia zmotywuje pracownika do pracy na pełnych obrotach przez cały czas, a nie tylko pod koniec roku czy okresu sprawozdawczego.

Połączenie różnych rodzajów nagród. Na przykład: wręczając premię, możesz wyrazić wdzięczność pracownikowi. Nagroda poprawi jego sytuację materialną, a wdzięczność podniesie jego status wśród kolegów. Połączenie czynników materialnych i niematerialnych jest najlepszą opcją dla właściwej motywacji.

Odpowiednia częstotliwość nagród. Ważne jest zachęcanie pracowników zgodnie z wynikami ich pracy. Jeśli pracownik stara się, wykonuje pracę wydajnie i przed terminem, lepiej nagradzać go częściej. To da mu motywację do dalszej efektywnej pracy i znacznie zwiększy jego produktywność.

Nagradzanie w odpowiednim czasie. Pracownik musi zostać nagrodzony krótko po tym, jak osiągnął wyjątkowe wyniki czy przyczynił się do sukcesu projektu. Im mniejsza luka czasowa między osiągnięciem a nagrodą, tym lepiej, a długie oczekiwanie na uznanie ostudza zapał.

Nagroda publiczna. Wynagrodzenie pracownika w uroczystej atmosferze, w obecności współpracowników i przełożonych, da dużo większy efekt niż nagradzanie sam na sam. Dla wielu osób publiczne uznanie sukcesu jest nawet ważniejsze niż zachęty finansowe.

Uczciwe i sprawiedliwe nagradzanie. Nieproporcjonalnie wysoka premia czy nagroda dla kierownika działu lub lidera zespołu, który nie zrobił wiele, a mniejsza dla zasłużonych pracowników zniechęci tych ostatnich do jakiejkolwiek pracy i może zepsuć atmosferę w firmie.

Kreatywne podejście do nagród. Podarowanie nietuzinkowego prezentu, zachęcenie w niestandardowym otoczeniu i inne kreatywne pomysły na motywację spotkają się z pozytywnym odbiorem wśród pracowników.

Czym nagradzać? Kilka przykładów

Nagroda za wysiłek nie zawsze musi być finansowa czy nawet materialna – ostatnie badania wyraźnie pokazują, że równie ważne są czynniki psychologiczno-społeczne, czyli publiczna pochwała, wyrażenie uznania czy komplement. Z drugiej strony wysokie wynagrodzenie za pracę nie jest równoznaczne z nagradzaniem wysiłku czy wyjątkowych wyników. Oznacza to, że jeśli pracodawca w żaden sposób nie wyraża wdzięczności i uznania dla zespołu, to nawet wysokie zarobki z czasem mogą przestać być wystarczającą motywacją.

Oto kilka pomysłów, jak można nagrodzić wysiłek pracownika:

  • nagrody pieniężne, czyli premia w postaci dodatkowej gotówki;
  • droższe prezenty lub gadżety firmowe;
  • karty podarunkowe;
  • dofinansowanie kursu lub szkolenia;
  • oficjalne pismo z podziękowaniem od kierownictwa;
  • wyróżnienie typu „pracownik miesiąca”;
  • pochwała na grupowym spotkaniu;
  • wyróżnienie w firmowych social media i newsletterze;
  • dodatkowy czas wolny, np. dzień urlopu lub szybsze wyjście z pracy;
  • oddelegowanie na konferencję branżową w roli mówcy.

Dobrym sposobem nagrodzenia zespołu jest także zorganizowanie wspólnego czasu razem. Wpłynie to pozytywnie na pracę zespołową i wewnętrzny mikroklimat.

Nie jest to skończona lista, ponieważ nie ma uniwersalnego sposobu na nagradzanie kogokolwiek. Wszystko zależy od specyfiki zawodu, możliwości firmy i potrzeb jej pracowników.

Zdj. główne: Afif Kusuma/unsplash.com

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*